Oferta

wzory dokumentów do pobrania


powrót
31 kB
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskie o przejęciu obowiązków

31 kB
Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków

36 kB
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy - robót budowlanych

34 kB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

28 kB
Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi

29 kB
Pełnomocnictwo ogólne

121 kB
Pozwolenie na budowę - wniosek do urzędu Powiatowego Wrocław

38 kB
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji

33 kB
Protokół przekazania terenu budowy

33 kB
Wniosek o pozwolenie na budowę - rozbiórkę

31 kB
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

32 kB
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

37 kB
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - warunków zabudowy

31 kB
Wniosek o wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego

32 kB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

33 kB
Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego

31 kB
Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

33 kB
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

31 kB
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

32 kB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

32 kB
Zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru autorskiego

32 kB
Zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru inwestorskiego

32 kB
Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy - robót budowlanych

34 kB
Zgłoszenie budowy - robót budowlanych

przejdź do góry