Oferta

współpraca z partnerami


powrót
Grupa Archipelag Pracownia Projektowa ARCHIPELAG specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych. Dotąd powstało ponad 800 projektów domów o różnej wielkości i stopniu skomplikowania. Wyróżniająca projekty ARCHIPELAGU funkcjonalność i estetyka, a także otwartość na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania klientów stawia Pracownię w czołówce biur projektowych sprzedających projekty gotowe. http://www.archipelag.pl


Pracownia Projektowa Archipelag - plany budowy

Pracownia Projektowa Archipelag oferuje swoim klientom plany budowy – plan budowy finansowy oraz plan budowy terminowy.

Plan finansowy, inaczej plan budżetu jest to kalkulacja kosztów zaprezentowana w kilku wariantach z jednoczesnym podziałem na etapy budowy. W zależności od zamiarów inwestora, jego możliwości finansowych oraz oczekiwań związanych z użytkowaniem domu koszty mogą kształtować się na różnym poziomie. Plan finansowy można doprecyzować znając szczegółowo Państwa oczekiwania i plany wobec domu. Można również przeprowadzić kalkulacje w inny sposób – znając Państwa możliwości finansowe dobrać odpowiednie materiały, zaproponować wybrane technologie, tak aby zrealizować inwestycję w zaplanowanym budżecie.

Plan terminowy, inaczej harmonogram prac budowlanych jest to materiał obrazujący rozłożenie w czasie prac budowlanych. Z tego opracowania dowiecie się Państwo kiedy rozpoczną i kiedy mogą zakończyć się poszczególne etapy budowy, a tym samym kiedy nastąpi najważniejszy moment, czyli zamieszkanie w nowym domu. Harmonogram można przygotować również w inny sposób - wychodząc od głównej informacji - kiedy chcielibyście Państwo zakończyć prace budowlane. Znając tę datę można ustalić koniczne tempo prac, sprecyzować plan działania i reagować na wszelkie opóźnienia.


113 kB
Plan budowy-finansowy

121 kB
Plan budowy-terminowy

Bezpieczeństwo


Grupa Archipelag

http://www.archipelag.pl

Zadaj pytanie


Zgoda na przetwarzanie danych osobowychInfolinia: 801 02 22 07
przejdź do góry