Oferta

współpraca z partnerami


powrót
Grupa Archipelag Pracownia Projektowa ARCHIPELAG specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych. Dotąd powstało ponad 800 projektów domów o różnej wielkości i stopniu skomplikowania. Wyróżniająca projekty ARCHIPELAGU funkcjonalność i estetyka, a także otwartość na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania klientów stawia Pracownię w czołówce biur projektowych sprzedających projekty gotowe. http://www.archipelag.pl

Pracownia Projektowa Archipelag - kosztorysy

Pracownia Projektowa Archipelag oferuje swoim klientom dwa rodzaje kosztorysów – kosztorys standardowy oraz kosztorys indywidualny. Kosztorysy można zakupić wraz z projektem lub niezależnie od niego. Dodatkowo można zamówić również kosztorysy bankowe.

Kosztorys standardowy jest to uśredniona kalkulacja kosztów budowy domu zgodnie z projektem Pracowni Projektowej Archipelag przy zastosowaniu technologii zaproponowanych przez projektantów. Zawiera on przedmiar, szczegółowe zestawienia wszystkich prac koniecznych do wybudowania domu wraz ze specyfikacją oraz wyceną materiałów, robocizny, sprzętu. Po każdym etapie budowy kosztorys rozszerzony zawiera podsumowanie kosztów. Dodatkowo znajduje się w nim (odrębnie) zestawienie materiałów, czyli opracowanie obrazujące w formie tabelarycznej wszystkie materiały konieczne do wybudowania domu wraz z podaniem ich ilości i cen. Zestawienie to przygotowywane jest również z podziałem na etapy budowy. Kolejne zestawienie to zestawienie sprzętu, czyli spis wszystkich maszyn, urządzeń, sprzętu których użycie jest konieczne do wybudowania domu wraz z podaniem czasu pracy oraz kosztów. Przydatne, szczególnie w negocjacjach z firmami wykonawczymi jest zestawienie robocizny - jest to opracowanie obrazujące w formie tabelarycznej wszystkie prace (roboczogodziny) osób, które biorą udział w procesie budowy domu ( murarze, cieśle, dekarze, malarze, itd.) wraz z podaniem ich kosztów. Zestawienie to przygotowywane jest również z podziałem na etapy budowy. Ostatnim elementem kosztorysu jest tabela elementów będąca sumarycznym zestawieniem kosztów jakie ponoszone są na poszczególnych etapach budowy.

Kosztorys indywidualny tworzony jest przez kosztorysanta z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych ustaleń z klientem. Do tych rozmów angażują się doradcy budowlani, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu podpowiadają możliwości technologiczne, zastosowanie materiałów budowlanych, układają harmonogramy budowy, służą poradą jakie można uzyskać oszczędności na każdym etapie budowy.

Kosztorys bankowy jest to kosztorys przygotowany zgodnie z wytycznymi banku udzielającego kredytu, uwzględniający wartość poszczególnych prac budowlanych z podziałem na etapy. Dokument ten przygotowany przygotowywany na bazie kosztorysu standardowego lub indywidualnego na drukach wymaganych przez bank.


1 MB
Archipelag Kosztorysy

101 kB
Przedmiar

33 kB
Zestawienie materiałów

24 kB
Zestawienie sprzętu

13 kB
Zestawienie robocizny

27 kB
Tabela elementów scalonych

101 kB
Kosztorys standardowy - przykład

289 kB
Kosztorys indywidualny - przykład

Oszczędność


Grupa Archipelag

http://www.archipelag.pl

Zadaj pytanie


Zgoda na przetwarzanie danych osobowychInfolinia: 801 02 22 07
przejdź do góry