Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Multi PB Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, lokal 103, 50-559 Wrocław, NIP 8971753717, Regon 021015407, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej KRS 0000332934, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Multi PB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i prawie ich poprawiania.

Moja zgoda obejmuje także zgodę na przekazywanie przez Multi PB Sp. z o.o. we Wrocławiu moich danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Multi PB Sp. z o.o. we Wrocławiu, celem umożliwienia tym podmiotom, prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego usług świadczonych przez te podmioty.